Close
View Markets Data →
inlärning

Vad är ett non-collateralized stablecoin?

Stablecoins act as a cryptocurrency tied to the price of national currency – all of the blockchain and none of the volatility. In this, we explore the fundamentals of a non-collateralized stablecoin.

Vad är ett stablecoin?

Ett stablecoin är en kryptovaluta-token som har sitt värde bundet i ett 1:1-förhållande till en stabil tillgång, som exempelvis guld eller en fiat-valuta som US dollar. Den grundläggande idén med stablecoin är att hålla dess bundna värde, oberoende av de vindar av volatilitet som vanligtvis blåser på marknaden.

Vilka typer av stablecoins finns det?

Det finns tre olika typer av stablecoins, nämligen:

Vad är ett fiat-backed stablecoin?

Tokens som backas av en nationell valuta kallas för fiat-backed stablecoins. För att ta ett exempel så är Tether bunden 1:1 till US dollar. En fiat-backed token är det enklaste sättet att utveckla en stablecoin. Alla stablecoins är bundna till proportionen 1:1 med en annan tillgång. En av nackdelarna med en fiat-backed token är att den är centraliserad, vilket strider mot den decentralisering som kryptovalutor generellt associeras med. Särskilt Tether har fått mycket kritik på grund av detta.

Vad är en crypto-backed stablecoin?

En crypto-backed stablecoin kollateraliseras, eller “säkras”, av en kryptovaluta istället för en fiatvaluta. Till exempel är Ethereum inlåst i pant/säkerhet för MakerDAOs DAI. Det kan verka krångligt att backa ett stablecoin med en volatil tillgång, men detta kompenseras med hjälp av ett “säkerhetslöfte”, vilket betyder att en token kanske inte har ett 1:1-förhållande till den kollaterala kryptovalutan, även om faktum kvarstår att den har ett 1:1-förhållande till den bundna tillgången.

Vad är en non-collateralized stablecoin?

Non-collateralized stablecoins använder sig av ett Seigniorage Shares-system. I grund och botten förlitar man sig på en algoritm som genereras mekaniskt, vilket gör det möjligt att ändra volymen om det behövs för att behålla tokens pris, som är kopplat till en tillgång. Non-collateralized, eller “icke-kollateraliserade”, stablecoins förlitar sig på smarta kontrakt för att sälja tokens om priset skulle falla under den summa där det bundits eller för att leverera tokens till marknaden om värdet ökar. På så sätt förblir dessa tokens stabila och håller sin bindning.

Den tillgång som ett stablecoin är kopplad till kan vara en fiatvaluta, till exempel den amerikanska dollarn eller en riktig tillgång såsom guld. 

Eftersom stablecoins är beroende av algoritmer och håller sin bindning mekaniskt, så finns inte behov av någon säkerhet som måste backa tokens volym och därav kommer namnet non-collateralized stablecoin. 

Läs mer: En översikt av stablecoins

Styrkor hos non-collateralized stablecoins

  • Eftersom det inte finns något beroende av en säkerhet (“collateral”), så finns även självständighet från alla typer av centrala enheter
  • Det finns i grunden inget behov av säkerheter, vilket förhindrar flera problem relaterade till centralisering; och
  • De smarta kontrakt som är på plats, möjliggör större förtroende eftersom bindningen är knuten till en algoritm istället för till en säkerhet. 

Svagheter hos non-collateralized stablecoins

  • Mekaniken är mycket mer komplex än hos kollateraliserade stablecoins; och
  • Själva systemets natur innebär att det finns en konstant begäran för ett stablecoin att vara framgångsrikt, vilket inte alltid kan garanteras.

Olika sorters non-collateralized stablecoins

Non-collateralized stablecoins är de minst kända stablecoins, men det finns några få tokens som är värda att lägga på minnet.

Carbon

Carbon Protocol använder sig av “supply decrease”, genom att emittera Carbon-credit via en auktion. Användare och token-holders kan buda på Carbon-credits för att bränna CUSD, vilket erbjuder dem en rabatt eftersom denna token expanderar och hjälper till att bibehålla priset. När tokens ändrar värde, så säljer Carbon dem för att justera priset.

Basis 

Basis-protokollet ville följa en modell som baseras på tre element, nämligen Basis tokens, obligationer och aktier. Projektet kunde dock inte lanseras, på grund av föreskrifter som utfärdats av USA:s säkerhetsregleringar. Basis webbplats visar nu ett meddelande som säger: 

“Tyvärr har tillämpningen av USA:s säkerhetsreglering på systemet haft stora negativa konsekvenser för våra möjligheter att lansera Basis. /…/  I och med detta måste vi tyvärr meddela att vi har bestämt oss för att lämna tillbaka kapital till våra investerare. Det här betyder också, tyvärr, att Basis-projektet kommer att läggas ned”

Posted: jul 22, 2020 Author: Tatum Categories: inlärning