Close
View Markets Data →
inlärning

Vad är ett fiat-backed stablecoin?

Stablecoins act as a cryptocurrency tied to the price of national currency. In this, we explore the fundamentals of a fiat-backed stablecoin.

Kryptovalutor lovordas för det faktum att de banar vägen för decentraliserade peer-to-peer-metoder för entreprenad och blockchain-baserade valutor är lovande när det kommer till att ta elektroniska pengar till nästa nivå. Det finns flera hinder som blockerar vägen till en utredd anpassning och detta kan möjligtvis hejda support för kryptovalutor från nationella regeringar.

Ett av de största problem som en token ställs inför är den extrema volatiliteten vad gäller marknadsvärde och prissvängningar.

Det här har lett till utvecklandet av en metaforisk guldkista vid namn: Stablecoins

Vad är ett Stablecoin?

Ett stablecoin är en cryptocurrency-token som har sitt värde bundet på förhållandet 1:1 till en stabil tillgång, såsom exempelvis guld eller en fiat-valuta som US dollar. Den fundamentala idén med ett stablecoin är att hålla dess bundna värde, trots de vändningar och vridningar av volatilitet som kryptovalutamarknaden vanligtvis står inför.

Läs mer: en full översikt av stablecoins

Även om cryptocurrency-backed (eller “kryptovaluta-backade”) och non-collateralized (“icke-kollateraliserade”) stablecoins existerar och börjar få mer uppmärksamhet, så är det vanligaste – och absolut mest kända – stablecoin de fiat-backade kryptovalutorna; bundna till en nationell valuta.

Fiat-backed stablecoins

Precis som namnet antyder, så är fiat-stablecoins en typ av tokens som förknippas med värdet på en specifik fiat-valuta. Vanligtvis baseras dessa tokens på amerikanska dollar och håller ett fixerat värde med förhållandet 1:1.

Stablecoins styrkor

  • De erbjuder fullständig stabilitet jämfört med volatiliteten hos andra kryptovalutor och prisväxlingarna är minimala. 
  • De har en relativt lättförståelig struktur, eftersom det fiat-backade konceptet är enkelt

Stablecoins svagheter

  • De är väldigt reglerade och innefattar nationell övervakning samt sträng kontroll.
  • Att behöva lita på en tredje part är en nödvändighet för att kunna få fiat-valutan backad av en token, för att kunna bli säkert förvarad av en depå.
  • De är centraliserade för att kunna upprätthålla 1:1-förhållandet.

Lista med stablecoins

list of stablecoins coininsider

Tether (USDT)

Troligtvis det mest kända stablecoin och – i skrivande stund – en av de tio bästa kryptovalutorna. Tether är bunden till US dollar. Dagligen ser Tether en genomsnittlig handelsvolym, eller “trading volume”, på 4 miljarder dollar, vilket gör det till den största stablecoin sett till daglig volym och market cap. Tether har nära anknytning till cryptocurrency-exchangen Bitfinex, då de har samma VD.

Tethers kontroverser

Tether har fått mycket kritik på grund av bristen på insyn i dess metodik såväl som bristen på någon form av officiell revision av tokens. Utöver detta uppstår problem med centralisering, trots kruptovalutornas decentraliserade natur. Tethers token har också fördömts av användare som hävdar att Tether manipulerat priset på Bitcoin genom att skapa nytryckta USDT-tokens.

Därutöver finns kontroverser kring Tether eftersom det saknas öppenhet i huruvida USDT helt backas av motsvarande fiat-reserver. Även om Tether hävdar att deras USD-fiat-reserver är tillräckliga för att backa alla utfärdade USDT-tokens på en 1:1-basis, så har många kritiker ifrågasatt detta påstående. Många kritiker tror att Tether-företaget har utfärdat fler USDT-tokens än sina dollar-reserver på dess bankkonto. De hävdar även att Tethers ledningsgrupp har “pumpat” Bitcoin-priset med hjälp av alla nytryckta Tethers. 

TrueUSD (TUSD)

På samma sätt som Tether blir kritiserade för sin avsaknad av transparens och centralisering, får TrueUSD beröm för sin öppenhet och dess juridiska arbete. Teamet bakom TrueUSD har även skapat ett spärrkonto – till vilket de inte har tillgång – för användare att byta US dollar mot TUSD-tokens. Det här dämpar påståendena om centralisering och smarta kontrakt hjälper till att upprätthålla kvoten där 1 US dollar = 1 TUSD.

Paxos Standard (PAX)

Paxos Standard grundades 2012 av Paxos Trust Company. Detta stablecoin finns på Ethereums blockchain som en ERC-20-token och kan förvaras i valfri ERC-20-kompatibel plånbok. Eftersom Paxos är bunden till amerikanska dollar, kan PAX-tokens endast cirkulera medan motsvarande dollar hålls i reserv. Om PAX-tokens byts in mot dollar så förstörs motsvarande stablecoins för att undvika instabilitet i priset.

Gemini Dollar (GUSD)

Gemini Dollar är backade och grundade av Winklevoss-tvillingarnas kryptovaluta Gemini. Dessa tokens är således utfärdade av Gemini Trust Company, LLC, ett New York-baserat holdingbolag. De har dessutom tillåtits av samt regleras av New York State Department of Financial Services. Gemini Dollar finns även som en ERC-20-token och en token kan lösas in för 1 USD på Gemini-exchangen.

Posted: jul 22, 2020 Author: Tatum Categories: inlärning