Close
View Markets Data →
inlärning

Vad är Ethereum?

Ethereum är en plattform vilken använder teknologi för blockkedja för att ersätta “tredjepart” internetleverantörer vilka lagrar data eller håller reda på komplexa finansiella instrument.

Samtidigt som Bitcoin erbjuder att fungera som ett nytt monetärt system där valutaenheter istället verifieras genom kryptografi och transaktioner distribueras genom teknologi för blockkedja är Ethereum – ofta felaktigt benämnd som Bitcoins “största konkurrent” – istället en metod för att decentralisera innehåll och applikationer.

Så som Internet fungerar idag kan användare begära information lagrad på servrar runt om i världen. Även om detta är bekvämt förlitar sig denna princip på en grund av förtroende mellan en användare och försäljaren av server i fråga, där informationen i bästa fall lagras konfidentiellt, samtidigt som hackare eller skumma entiteter i värsta fall kan använda sådana uppgifter för ändamål med illa avsikt.

Ethereum Teknologi

Ethereum är en ny teknologi – bäst refererad till som en plattform – vilken använder teknologi för blockkedja för att ersätta “tredjepart” internetleverantörer vilka lagrar data eller håller reda på komplexa finansiella instrument.

Enär servrar och moln hanterar de flesta komplexa förfrågningar vilka användare kan frambringa över internet, för Ethereum med sig möjligheten att decentralisera – och eventuellt demokratisera – sådana tjänster.

I Ethereum nätverk ersätts tusentals servrar och moln av “noder” – datorkraft vilken erbjuds av frivilligt engagerade – vilka väver sig samman för att verka som en decentraliserad “världsdator”. Visionen med Ethereum plattform är att tillgodose användare runt om i världen med kontroll över sina egna data genom en distribuerad datorplattform där nya projekt kan bygga tjänster ovanpå själva plattformen.

Vad är Ethereum till för?

I huvudsak ersätter Ethereum behovet av en enda server som referenspunkt (vilken en serverförsäljare kan ta betalt för) och istället tillhandahålls ett nätverk av decentraliserade datorer runt om i världen genom vilka information och förfrågningar kan köras. Om en användare skulle vilja använda detta nätverk betalas inte datorförfrågningar i traditionell valuta utan är utfärdade i Ether istället.

Silvret till Bitcoins guld

Ether är då en digital bärartillgång vilken liknar Bitcoin, men Ether tjänar istället som en token vilken är nödvändigt att betala för beräkningsresurser vilka krävs för att behandla en applikation eller ett program som är byggt på Ethereum plattform. Ether har av goda skäl ibland hänvisats till som ”digital olja”, i motsats till Bitcoins ”digitala guld”.

Kostnaden för Ether avgörs av hur mycket beräkningskraft en transaktion kommer att ta upp, och hur länge den kommer att pågå. Transaktioner på Ethereum blockkedja kräver “bränsle”, vilket därefter betalas i Ether.

Hur fungerar Ethererum?

Varje gång ett program används inom Ethereum plattform behandlar tusentals datorer instruktionen, istället för en enda server. Genom att basera sin design på Bitcoins blockkedja ger Ethereums blockkedja istället en möjlighet för utvecklare att inte enbart skapa och köra applikationer, istället ytterligare avtal vilka har fler steg, regler för användande eller specifika överföringsalternativ via vad som kallas “smarta kontrakt”. Smarta kontrakt är alltså i huvudsak program vilka kör exakt så som de ställts upp av sina skapare.

Ethereum mining

Liknande hur Bitcoin mining fungerar – där datoranvändare runt om i världen verifierar transaktioner genom kryptografi och som belöning för att göra detta tilldelas nya Bitcoins – utnyttjar Ethereum det som kallas “bevis på arbete” för att fastställa att transaktioner är giltiga och att ingen manipulering har försökt göras av entiteter med dåliga avsikter. På liknande vis som för Bitcoin är miners en grundläggande population vilken säkerställer integriteten för Ethereum blockkedja.

Ethereum plånböcker

Likt som för Bitcoin kan användare av Ethereum lagra utvunnen eller inhandlad Ether i plånböcker – oavsett om de ligger på en stationär dator eller mobil enhet. Därefter kan användare antingen handla Ether med parter vars intressen är i fiat-valuta, i annan kryptovaluta, eller så kan de gå med (eller till och med skapa) ett smart kontrakt eller en decentraliserad applikation enligt eget önskemål.

Med tanke på den nyliga populariteten vad gäller Ethereums plattform har användarna varit snabba med att inte bara använda Ether som en mekanism för att driva nya smarta kontrakt eller applikationer utan har vidare hållit fast vid kryptovalutans växande pris eftersom den ofta används för nya tjänster och plattformar som körs på Ethereum nätverk.

Posted: jul 20, 2020 Author: Tatum Categories: inlärning