Villkor Och Bestämmelser

96%

Senast uppdaterad: 14/06/2023

  1. Inledning

Coin Insider är en webbplats som tillhandahåller nyheter, åsikter, marknadsanalyser och investerarinsikter med fokus på blockkedjeteknik och kryptovalutaindustrin. Genom att använda Coin Insider samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor.

  1. Behörighet

Coin Insider är endast tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år måste du ha tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare för att använda Coin Insider.

  1. Innehåll

Innehållet på Coin Insider tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte tolkas som investeringsrådgivning. Coin Insider gör inga utfästelser eller garantier om riktigheten, fullständigheten eller lämpligheten av innehållet på sin webbplats.

  1. Användarnas uppförande

När du använder Coin Insider samtycker du till att uppföra dig på ett respektfullt och professionellt sätt. Du samtycker till att avstå från att publicera innehåll som är ärekränkande, stötande eller olagligt. Du samtycker också till att avstå från att spamma, trolla eller delta i något annat beteende som stör Coin Insider-gemenskapen.

  1. Upphovsrätt

Innehållet på Coin Insider är upphovsrättsskyddat av Coin Insider. Du får inte reproducera, distribuera eller modifiera innehållet på Coin Insider utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Coin Insider.

  1. Friskrivning från ansvar

Coin Insider ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av din användning av dess webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skadestånd för förlorad vinst, förlorade data eller någon annan typ av ekonomisk förlust.

  1. Tillämplig lag

Dessa villkor styrs av lagarna i Storbritannien. Eventuella tvister som uppstår till följd av dessa villkor ska lösas i domstol i Storbritannien.

  1. Ändringar av villkor och bestämmelser

Coin Insider förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Du kommer att meddelas om eventuella ändringar via e-post eller genom ett meddelande på Coin Insiders webbplats.

  1. Delbarhet

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor befinns vara ogiltig eller ogenomförbar, ska de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla och ha full effekt.

  1. Hela avtalet

Dessa Allmänna Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Coin Insider med avseende på din användning av Coin Insider. De ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer, framställningar eller avtal, oavsett om de är muntliga eller skriftliga.