Close
View Markets Data →
Okategoriserad

Riskhantering inom Kryptohandel: Enkla Regler att Följa

Reglerna för de risker knutna till handel med kryptovaluta behöver inte vara omöjliga att följa. Här utforskar vi riskhandel och hur du hanterar dina kryptotillgångar på ett säkert sätt.

Reglerna för de risker knutna till handel med kryptovaluta behöver inte vara omöjliga att följa. Här utforskar vi riskhandel och hur du hanterar dina kryptotillgångar på ett säkert sätt.

Med risk avses sannolikheten för att en negativ händelse inträffar inom dina aktiviteter. En händelse som går emot ditt avsedda resultat. Risk är en del av handel med kryptovaluta. Det är chansen till ett oönskat resultat under handeln, vilket innebär att man förlorar. Som exempel innebär en 50 % risk på en blankning helt enkelt att det är 50 % sannolikhet att priset på Bitcoin kommer att stiga, vilket från din sida sett resulterar i en förlust.

Idag tar vi dig igenom de enkla reglerna att följa vid hantering av risk inom kryptohandel.

Typer av risker

Världen för kryptohandel är exponerad mot fyra huvudtyper av finansiella risker:

 

 • Kreditrisk

 

Denna risk påverkar kryptoprojekt. Det är troligt att parterna bakom kryptoprojektet inte uppfyller sina skyldigheter. Kreditrisken avser mestadels stölder och bedrägerier på kryptomarknaden. Ett bra exempel är hacking av Binance 2018, vilket ledde till över 400 miljoner i förluster

 

 • Juridisk risk

 

Med juridisk risk avses sannolikheten att en negativ händelse inträffar med avseende på regleringar. Till exempel ett förbud mot handel med kryptovaluta i ett specifikt land. Ett praktiskt exempel på juridisk risk är när delstaterna Texas och North Carolina utfärdade en order om förbud mot fortsatt verksamhet till Bitconnect vad gällde kryptovaluta på grund av misstanke om bedrägeri.

 • Likviditetsrisk

Likviditetsrisk med avseende på kryptohandel avser risken för att en näringsidkare inte kan eller är oförmögen att konvertera hela sin position till fiat-valutor (SEK, USD, GBP) som de kan använda för sina dagliga utgifter.

 • Marknadsrisk

Marknadsrisk avser risken för att myntpriser flyttar upp eller ner i motsats till din önskan i en öppen position.

 • Operativ risk

Operativ risk är chansen att en näringsidkare inte kan handla, sätta in eller till och med ta ut pengar i sina kryptoplånbok

Huvudsakliga strategier för riskhantering

Tumregeln för kryptohandeln är: “Riskera inte mer än du har råd att förlora.” Med tanke på riskernas allvar vid handel med kryptovaluta råder vi i allmänhet handlare att inte använda mer än 10 % av sin budget eller månatliga inkomst. Det är inte tillrådligt att handla med lånade pengar eftersom det sätter dem i en kreditriskposition.

Strategier för riskhantering kan i stort sett kategoriseras som tre: risk- / belöningsförhållande, positionsstorlek, samt stoppförlust och ta hem vinst.

 1. Positioneringsstorlek

Positioneringsstorlek dikterar hur många mynt eller tokens för kryptovaluta en handlare är villig att köpa. Sannolikheten för att realisera stora vinster inom kryptohandel lockar handlare att investera 30 %, 50 % eller till och med 100 % av sitt kapital. Detta är emellertid ett splittrande drag som innebär allvarliga ekonomiska risker. Den gyllene regeln är: Lägg aldrig alla dina ägg i en korg. Här är tre sätt att uppnå positioneringsstorlek.

Ange belopp kontra riskbelopp

Denna metod beaktar två olika belopp. Den första innebär pengar du är villig att investera i varje enskild affär. Vi råder handlare att se på detta belopp som storleken på varje ny order de lägger, oavsett typ. Den andra handlar om risker, d.v.s. de pengar du står att förlora i händelse om handeln misslyckas.

Så här definierar du ditt angivna belopp:

A = (Stapelstorlek * Risk per Handel) / (Startpris – Stoppförlust)) * Startpris

Låt oss säga att vi vill köpa BTC med USDT med ett mål på 130,000 kronor. Våra parametrar skulle vara:

 • Stapelstorlek: 50,000 kr
 • Risk per Handel: 2 %
 • Startpris: 115,000 kr
 • Stoppförlust: 105,000 kr

Vårt angivna belopp skulle vara:

A = ((50,000 * 0,02) / (115,000 – 105,000)) * 115,000 = 11,500

Det perfekta beloppet att investera i denna affär är 11,500 kr eller 23 %. På grund av vår stoppförlust riskerar vi dock bara 2 % eftersom den kommer att stoppa handeln när den når den bestämda nivån.

Risk trading in cryptocurrency

Elders “Hajar” och “Pirayor”

Detta begrepp om positioneringsstorlek relaterar till diversifiering av dina investeringar. Dr Alexander Elder, som tillerkänns konceptet, föreslår två regler:

 • Begränsa varje position till 2 % risk. Elder jämför risken med en hajbett. Ibland skulle du vilja riskera en enorm summa men risken skulle vara enorm och katastrofal, som en hajbett.
 • Begränsa handelssessionerna till 6 % per session. Under en följd av förluster kan du till slut spendera allt du äger lite åt gången. Elder jämför denna risk med en Piraya-attack, när de tar små bitar av sitt offer tills de konsumerar hela.

Genom att följa Elders tillvägagångssätt för hajar och pirayor resulterar det i högst tre öppna positioner om 2 % vardera eller sex om 1 %. Vilket begränsar resultat i omvänd sammansättning; förlusterna blir mindre och mindre med varje efterföljande förlust du gör.

Kelly-kriteriet

Kelly-kriteriet är en formel som utvecklades av John Larry Kelly 1956. Det är en metod för positioneringsstorlek vilken definierar andelen kapital att satsa. Det passar långsiktig handel.

A = (Framgång % / Förlustgrad vid Stoppförlust) – ((1 – framgång %) / Vinstgrad vid Intäkter)

Med hjälp av föregående exempel skulle funktionerna vara:

 • Saldostorlek: 50,000 kr
 • Investerat belopp: 11,500 kr
 • Framgång %: 60 %
 • Ingångspris: 115,000 kr
 • Stoppförlust: 105,000 kr
 • Förlustförhållande: 1,10
 • Ta hem Vinst: 130,000 kr

Vårt resultat skulle vara:

A = (0,6 / 1,10) – ((1 – 0,06) / 1,13) = 0,19

Detta innebär att du inte bör riskera mer än 19 % av hela kapitalet på 50,000 för att du ska nå upp till bästa möjliga resultat i en serie affärer.

Köp Bitcoin med ditt kreditkort

2. Risk / belöningsgrad

Risk / belöningsgraden jämför den faktiska risknivån med den potentiella avkastningen. När det gäller handel, ju riskablare det är desto mer lönsamt kan det bli. När du förstår risk / belöningsgraden kan du veta när du skall gå in i en handel och när den är olönsam. Risk / belöningsgraden beräknas enligt följande:

R = (Målpris – Startpris) / (Startpris – Stoppförlust)

Från föregående exempel:

 • Startpris: 115,000 kr
 • Stoppförlust: 105,000 kr
 • Målpris: 130,000 kr

Vårt förhållande skulle vara:

R = (13 000 – 11 500) / (11 500 – 10 500) = 1,5 eller 1: 1,5

Ett förhållande på 1: 1,5 är bra. Vi rekommenderar handlare att inte handla med ett förhållande som är lägre än 1: 1.

3. Stopförlust  + Ta hem vinst

Stop Loss (Stoppförlust) hänvisar till en körbar order vilken stänger en öppen position då ett pris sjunker till en specifik barriär. Take Profit (Ta hem vinst) är å andra sidan en körbar order som likviderar öppna order när priserna stiger till en viss nivå. Båda är bra metoder för att hantera risk. Stoppförluster besparar dig från att handla med olönsamma affärer medan Take Profit låter dig komma ur handeln innan marknaden kan vända sig mot dig.

Du kan använda Trailing Stop Losses (släpande stoppförlust) och Take Profits vilka följer kursens ändringar automatiskt. En sådan funktion är dock inte tillgänglig på majoriteten av kryptobörserna. Lyckligtvis kan du med kryptoterminaler såsom Superorder ställa in dina Trailing Stop Losses och Take Profits direkt från terminalen

Vinnande strategier

Acceptera misslyckanden

Risk är en del av handeln. Dessutom kan vi inte eliminera den, endast hantera den. Du bör därför acceptera dina förluster och lita på planbaserat beslutsfattande för att realisera vinster i framtida handel.

Tänk på avgifter

Nya handlare känner ofta inte till avgifterna som ingår med handeln. Sådana innefattar uttagskostnader, leverage-avgifter e.t.c. Du bör beakta dessa i din riskhantering.

Fokusera på Vinstgrad

Risker kommer alltid att finnas där för att avskräcka dig från handel. Att fokusera på antalet gånger du vinner hjälper dock att utveckla en positiv inställning i handeln.

Mät avsänkning

Detta avser den totala minskningen av dina initiala medel efter en serie förluster. Om du till exempel förlorade 10,000 kronor av 50,000 kronor är din uppmätta avsänkning 10 %. Ju högre belopp, desto mer skulle du behöva injicera i en handel för att den skall återhämta sig. Som Dr. Elder rekommenderade, håll dig vid en riskgräns på 6 %.