Close
View Markets Data →
inlärning

10 Sätt att Tjäna Pengar på Bitcoin

Bitcoin is the best performing asset class of the last decade but it is misunderstood making lots of people susceptible to scams. Find out how people are really making money with bitcoin.

Bitcoin är den bäst presterande tillgångsklassen under det senaste decenniet men den har missförståtts leda in många personer till bedrägerier. Ta reda på hur personer verkligen tjänar pengar med Bitcoin.

Bitcoin är lite drygt 10 år gamalt nu och den har tagit världen med storm. Den har skapat många miljonärer över en natt genom olika tjurrusningar, med det högst uppnådda värdet i slutet av 2017 när den låg på topp runt knappt 200,000 kronor. På grund av dess komplicerade karaktär och höga vinster lockar den alla möjliga personer, med vissa som drar nytta av andra människors bristande kunskap. Många har fallit offer för bedrägerier vilka involverar Bitcoin och pyramidspel. Därför är det viktigt att veta vad Bitcoin är och hur du faktiskt kan tjäna pengar på Bitcoin.


Vad är Bitcoin?

pomp bullish about bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta och ett globalt betalningssystem. Det är den första decentraliserade digitala valutan, eftersom systemet fungerar utan en centralbank eller en enskild administratör. Nätverket är et så kallat peer-to-peer och transaktioner sker mellan användare direkt utan mellanhand.

Bitcoin lyckas med detta nya oberoende via ny teknologi och förlitar sig till otroligt komplicerade matematisk bevis kallat kryptografi.

Eftersom ingen enskild administratör är ansvarig för underhållet eller stödjandet av Bitcoin, verifieras och registreras transaktioner vilka utfärdats i Bitcoin i en offentlig distribuerad liggare. Denna offentliga liggare kallas blockkedja.


Hur fungerar Bitcoin?

dark net cryptocurrency

En blockkedja, som först sammanfattades av den anonyma författaren Satoshi Nakamoto, är i huvudsak en offentlig liggare vilken distribueras och underhålls av datorer över hela världen via internet.

Blockkedjan är istället en delad liggare som hela nätverket för Bitcoin förlitar sig till. Blockkedjan hämtar sitt namn från den underliggande datastrukturen vilken består av filer om 1 megabyte och kallas ”Blocks”, vilka i huvudsak is sig är liggare. Block är “länkade” tillsammans via ett komplicerat matematiskt bevis.

Enkelt uttryckt är blockkedja en form av liggare vilken – istället för att bevaras av en bank – delas mellan Bitcoin ”miner” och ”noder” runt hela världen.

Alla nätverksnoder (datorer som kör Bitcoin mjukvara) har potential att få åtkomst till Blockkedja och visa autentiserade transaktioner utan barriärer vilka hindrar åtkomst (exempelvis en bank som debiterar sina tjänster för att upprätthålla en transaktionshistorik).

Blockkedja förlitar sig istället på kryptografi (konsten att skriva eller lösa koder) som dess bevis, i stället för att förlita sig till en tredjepart för att autentisera och verifiera alla väntande transaktioner innan de sker. Processen för att autentisera pågående transaktioner och samla in dem i ett block för att innefattas i Blockkedja kallas “Mining”. Denna process utförs av medlemmar i Bitcoin gemenskapen och kallas ”miners”.

Mining tar sitt namn från metaforen att miners (gruvarbetare) får Bitcoin som belöning på liknande vis som sällsynta varor, såsom guld, bryts från marken. Miners är datoranvändare med otroligt kraftfull hårdvara vilken löser komplexa matematiska problem för att kryptografiskt verifiera ett block av transaktioner och därefter ansluta dem till alla tidigare transaktioner i Bitcoin nätverk.

Miners tjänar Bitcoin gemenskap genom att säkra nätverket. Processen att lösa det kryptografiska beviset för ett block är extremt resurskrävande. Genom att vinna jakten på att ”bryta” 1-megabyte “block” i transaktioner, får miners ett “bounty” eller belöning i Bitcoin. Detta är också hur nya Bitcoins tilldelas och går in i systemet.

Vid transaktioner med Bitcoin utnyttjar parterna det som kallas en “Bitcoin Wallet” (Bitcoin Plånbok) för att växla valörer i Bitcoin (BTC). Bitcoin plånböcker ger dess användare både en offentlig nyckel (adressen från vilken man skickar eller från vilken man tar emot Bitcoin) såväl som en privat nyckel.

En privat nyckel är en oerhört viktig ”signatur” för användare av Bitcoin vilken används för att bekräfta pågående transaktioner genom att ge det ett matematiskt bevis på att de härstammar från ägaren av den aktuella plånboken.

När en användare vill utföra transaktioner i Bitcoin, signaleras dennes avsikt på Blockkedjan genom att en transaktion skickas undertecknad med användarens privata nyckel. Bitcoin nätverk validerar därefter transaktionen genom att kontrollera att adress till och från är giltiga, att den privata nyckeln är giltig och att den har tillgång till tillräckligt med medel för att genomföra transaktionen. Transaktionen bekräftas vanligtvis i nätverket inom nästkommande tio minuter.

Bitcoin, som ett finansiellt system, är utformat för självreglering. En illvillig transaktion kräver så mycket beräkning (och därmed el) att det i nästan alla fall är mer lönsamt att använda samma datorkraft för att säkra nätverket istället och samla in belöningen för block. Det är detta som hindrar aktörer från att attackera nätverket och bevarar Blockkedjan från att ange illvilliga eller bedrägliga poster.

Användare runt om i världen kan antingen få Bitcoin som belöning för mining och säkring av nätverket, få kryptovaluta som gåva eller som anbud för levererade tjänster, eller så kan de köpa Bitcoin från en valutaväxling online enligt hur de önskar.


Missuppfattningar

Som med uppkomsten av all ny teknologi omges Bitcoin av flera missuppfattningar vilka inte korrekt beskriver hur Bitcoin nätverk (eller kryptovalutor i allmänhet) fungerar.

Trots vanligt förekommande ryktet är det inte möjligt att “hacka” Bitcoin nätverk och på ett bedrägligt sätt skapa eller utfärda Bitcoins. Detta skulle kräva ”konsensus” från varenda nod i hela världen. På samma vis som ens fysiska plånbok kan bli stulen med valuta inuti, kan dock Bitcoin plånböcker ha olika sårbarheter beroende på deras utfärdare och ursprung, och själva plånböckerna kan attackeras.

Transaktionsparter verkar under pseudonym eftersom Blockkedjan inte visar namnen på parter, istället tillhandahåller en slumpmässig lista siffror och bokstäver för att visa transaktionsparterna.

Samtidigt som man kan lita på en bank för att säkerställa integriteten gällande ens bankkonto (en privat liggare), har alla datorer i Bitcoin nätverk potentialen att se Blockkedjan och kan vanligtvis se varje plånboks saldo.

Alla transaktioner är vidare synliga på Bitcoin nätverk. Även om namnen på transaktionsparter inte avslöjas i nätverket vid utbyte av Bitcoin, kan en sofistikerad analys av blockkedja tillåta att tredjepart spåra flöden genom nätverket.


Framtiden för pengar?

Bitcoin erbjuder ett fantastiskt alternativ till det traditionella banksystemet, förlitar sig på oföränderliga matematiska bevis som grund och för första gången i mänsklighetens historia erbjuds en decentraliserad valuta där förtroendet mellan två parter kan skalas till nivå där en global gemenskap har samma tillgång till ett globalt monetärt systemvilket i grunden är digitalt.

Framgången med Bitcoin kommer i framtiden bestämmas av hur många människor och marknader världen över som är beredda att acceptera den som en de facto digital valuta, och hur banker samt andra tillsynsmyndigheter runt om i världen kan uppfatta Bitcoin nätverk som ett hot mot deras suveränitet och själva existens.


Hur man tjänar pengar med Bitcoin

HOD – Köp och behåll

Köp Bitcoin från ett växelkontor för kryptovaluta och HODL till ett framtida datum då dess värde har stigit avsevärt. Begreppet HODL tillkom då en handlare stavade ordet ”hold” (behåll) fel i ett forum om Bitcoin då han avsåg säga att han kommer behålla sin vinst istället för att sälja. HODL är en form av långsiktig investering i Bitcoin där du köper nu utan avsikt att sälja inom en snar framtid och satsar på valutornas långsiktigt.


Bitcoin handel

Bitcoin handel är att köpa och sälja på avancerade börser för kryptovaluta genom användande av handelsdiagram vilka liknar forex (foreign exchange) handel, för att försöka förutse prisrörelser orsakade av externa faktorer på marknaden. Exempelvis händelser såsom halvering av Bitcoin, regleringar och branschnyheter. Genom användande av teknologier såsom sentiment, teknologiska och fundamentala analyser för att bistå i handelsbeslut.


Bitcoin Arbitrage

Arbitrage handeln är när man köper Bitcoin till ett lågt pris på det billigaste växlingskontoret och därefter säljer det till ett högre pris på ett annat växlingskontor. Arbitrage handlaren drar nytta av prisskillnader mellan olika växlingskontor för att nå snabb vinst med låg risk.


Bitcoin terminshandel

Bitcoin terminshandel gör det möjligt för handlare att spekulera i priset på Bitcoin utan att faktiskt äga någon Bitcoin. Det satsar långt eller kort mot priset på Bitcoin under en viss period. Bitcoin terminskontrakt fungerar på samma sätt som terminskontrakt för traditionella finansiella tillgångar.


Bitcoin Solo Mining

Du kan bli en solo miner om du har skapat din egen Bitcoin miner. Detta är ett svårt sätt för mining eftersom det kan ta längre tid att generera block beroende på din utrustning eftersom du behöver enorma hashrates.


Bitcoin mining pools

En Bitcoin mining pool är när Bitcoin miners går samman för att öka kraften i hash så att de genererar block snabbare allt eftersom svårigheterna ökar. Genom att samla sina resurser genererar de block i snabbare takt och belöningen delas upp enligt bidrag.


Bitcoin cloud mining 

Du tecknar ett kontrakt för att hyra utrustning för mining på en sekundär plats under en viss tid. Mining sker på distans på platser där det är prisvärt att bryta kryptokurser. Du behöver inte hantera inköp av hårdvara, uppbyggnad, driftskostnader vilka innefattar elkostnader, värme och slipper buller vilket genereras av fläktar. Genom att investera får du dagliga utbetalningar vilka är baserade på din investering, utan att verkligen bryta direkt.


Bitcoin marknadsföring i nätverk

Det har skett en ökning av företag vilka erbjuder investeringar i Bitcoin mining via en struktur där personer får provision på rekommendation. De påstår sig kombinerar kryptovalutor med marknadsföring i nätverk. Ett typiskt marknadsföringsföretag för Bitcoin nätverk kräver att du köper ett kontrakt för Bitcoin mining vilket liknar mining i moln och därefter börjar du ta hem utdelning beroende på vilket paket du köper. Marknadsföring i nätverk och den biten kommer in via ett upplägg där du får bonusar och provisioner från alla personer du hänvisar till det specifika Bitcoin nätverket för marknadsföring. Ett sådant nätverk är Mining City.


Bitcoin partnerprogram

Företag som verkar inom kryptovaluta betalar belöningar i Bitcoin till personer vilka hänvisar nya kunder till sitt företag. Det är mycket vanligt bland växlingskontor för kryptovaluta att ha program för affiliate vilket deras kunder delar via sociala medier för att locka andra användare. Som exempel, om du går med i ett Bitcoin program för affiliate och därefter skapar YouTube videor om produkten med partnerlänken i beskrivningen får du betalt för alla som registrerar sig via din länk.


Bitcoin kranar

Bitcoin kranar är webbplatser vilka betalar dig i Satoshis (den minsta andelen av Bitcoin, 0,000001 BTC) för att utföra enkla uppgifter som att titta på videor, klicka på annonser, ladda ner appar och genomföra undersökningar.

Nu vet du lite mer om vad Bitcoin är och hur personer tjänar pengar på Bitcoin. Läs mer av vår artikel under inlärningssektionen och lär mer om växlingskontor för kryptovaluta här.