Warunki

96%

Ostatnia aktualizacja: 14/06/2023

  1. Wprowadzenie

Coin Insider to strona internetowa, która dostarcza wiadomości, opinie, analizy rynkowe i spostrzeżenia inwestorów dotyczące technologii blockchain i branży kryptowalut. Korzystając z Coin Insider, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

  1. Kwalifikowalność

Coin Insider jest dostępny wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z Coin Insider.

  1. Zawartość

Zawartość Coin Insider jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być interpretowana jako porada inwestycyjna. Coin Insider nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub przydatności treści na swojej stronie internetowej.

  1. Postępowanie użytkownika

Korzystając z Coin Insider, użytkownik zgadza się zachowywać w sposób pełen szacunku i profesjonalny. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od publikowania treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem. Użytkownik zgadza się również powstrzymać od spamowania, trollowania lub angażowania się w jakiekolwiek inne zachowania, które zakłócają funkcjonowanie społeczności Coin Insider.

  1. Prawa autorskie

Zawartość Coin Insider jest chroniona prawami autorskimi Coin Insider. Zabrania się powielania, rozpowszechniania lub modyfikowania zawartości Coin Insider bez wyraźnej pisemnej zgody Coin Insider.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności

Coin Insider nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z jego strony internetowej. Obejmuje to między innymi szkody z tytułu utraconych zysków, utraconych danych lub innego rodzaju strat finansowych.

  1. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu Wielkiej Brytanii. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy Wielkiej Brytanii.

  1. Zmiany w Regulaminie

Coin Insider zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach pocztą elektroniczną lub poprzez powiadomienie na stronie internetowej Coin Insider.

  1. Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

  1. Całość Umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a Coin Insider w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z Coin Insider. Zastępują one wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty, oświadczenia lub umowy, zarówno ustne, jak i pisemne.