Przyjęcie blockchain i kryptowalut w UE: 177 miliardów dolarów inwestycji w technologie

Według doniesień, Unia Europejska chce zwiększyć rozwój technologii na kontynencie za pomocą wielomiliardowej inwestycji. Unia planuje sfinansować inwestycje w branże technologiczne, w tym blockchain i infrastrukturę danych.

Jak wynika z raportu Bloomberga, fundusze pochodzą z unijnego funduszu odbudowy po pandemii o wartości 750 miliardów euro (887 miliardów dolarów). Około 20% z tego (177 miliardów dolarów) zostanie przeznaczone na badania i rozwój technologii oraz ich wdrażanie. Projekty będą organizowane w kilku krajach UE, ze szczególnym naciskiem na te, które mają regionalną produkcję półprzewodników. Po pandemii nastąpił globalny niedobór, który spowolnił producentów samochodów do spowolnienia ich linii produkcyjnych. Część inwestycji UE będzie miała na celu wydłużenie czasu produkcji i znalezienie rozwiązania.

Według przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, będzie to dla regionu kwestia cyfrowa typu „make-or-break”.

Do 2030 r. unijni urzędnicy będą przeznaczać środki na rozwój w następujących obszarach Nie podano informacji, gdzie i w jaki sposób fundusze zostaną zainwestowane w poszczególnych sektorach.

Obecne plany Unii Europejskiej w zakresie technologii i blockchain

We wrześniu Fundacja IOTA ogłosiła, że została wybrana jako jedna z siedmiu organizacji do wspierania wstępnego rozwoju i testowania na wczesnym etapie Europejskiej Infrastruktury Usług Blockchain (EBSI). Jako ogólnoeuropejski projekt blockchain, inicjatywa ma na celu„zaprojektowanie nowych rozwiązań DLT w celu poprawy skalowalności, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa EBSI, sieci węzłów blockchain w całej Europie.”

Jako rozwiązanie blockchain, IOTA oferuje ogromny potencjał do wspierania projektu UE w celu ustanowienia i utrzymania międzynarodowych i rządowych relacji poprzez blockchain. Dzięki otwartemu źródłu i przejrzystej komunikacji, inicjatywa może wywołać rewolucję technologiczną w sposobie prowadzenia relacji w całej UE.

Ponadto w 2019 r. region zainicjował projekt mający na celu wsparcie i zwiększenie adopcji technologii distributed ledger w UE. Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zaufanych Aplikacji Blockchain jest w kierunku„wspierania interoperacyjności, opracowywania specyfikacji, promowania standardów i konwergencji regulacyjnej w celu wspierania rozwoju i wykorzystania innowacyjnych technologii blockchain.”

Rozwój kryptowalut i wzrost regulacji w UE

W wyniku projektów i platform do pilotowania i uruchamiania projektów blockchain, UE stoi na czele pilotażu, w jaki sposób innowacyjna technologia może zostać wdrożona jako skalowalne rozwiązanie kilku problemów w regionie. Jeśli technologia ta będzie w dalszym ciągu testowana i rozwijana, a także stanie się częścią stosunków i rozwiązań rządzących, zaczniemy dostrzegać silniejsze regulacje i ramy otaczające tę technologię. Jeśli tak się stanie, najprawdopodobniej zobaczymy, jak szybko technologia ta może zostać zaadoptowana do aktywnego wykorzystania w sferze finansowej w regionie i na całym świecie.

Chociaż Bitcoin może nie być wybranym rozwiązaniem – pomimo przyjęcia w krajach takich jak Salwador w pełni akceptujących token jako prawny środek płatniczy i Ukraina skłaniająca się w tym samym kierunku – regulacja kryptowalut jest na fali wznoszącej.

Regulacja kryptowalut i blockchain w UE: Krajowe czy regionalne?

Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez Redfield & Wilton Strategies dla Euronews, wielu obywateli UE wybrałoby raczej regulację krajową niż interwencję Unii Europejskiej. Wyniki pochodziły od respondentów z całego regionu z Estonii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii.

Według respondentów, aż 61% w Grecji, 34% w Niemczech i 31% na Łotwie uważa, że UE i EBC odegrały zbyt dużą rolę w gospodarce kraju. We wszystkich krajach objętych badaniem 100% respondentów odpowiedziało, że wolałoby regulacje krajowe od regionalnych, jeśli chodzi o przyjęcie kryptowalut i blockchain.

Badanie wykazało, że na całym kontynencie istniały mieszane wyniki dotyczące tego, czy obywatele preferowaliby kryptowalutę lub walutę cyfrową w kraju, czy też nie. Największe poparcie dla inicjatyw kryptowalutowych odnotowano we Włoszech (41%), Grecji (40%), Estonii (39%) i Hiszpanii (37%). Po drugiej stronie medalu, Holandia przyniosła jedyny wynik, w którym było więcej sprzeciwu niż poparcia dla cyfrowej waluty – 37% nie było za.

Niedawny

Czy Skarb Państwa jest zagrożeniem dla adopcji blockchain i kryptowalut?

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych jest większą przeszkodą dla kryptowalut według amerykańskiej senator Cynthii Lummis.

CBDC w górę: Ponad 50% świata testuje cyfrową walutę

Przyjęcie CBD rośnie: Według badania MFW, 110 krajów na świecie jest w jakiejś formie testowania waluty cyfrowej banku centralnego.

Inwestycje w Bitcoin: Szwajcaria zaostrza przepisy

Adopcja kryptowalut nadal się rozprzestrzenia, ponieważ Szwajcaria zwiększa liczbę zatwierdzeń regulacyjnych dla narzędzi inwestycyjnych...

Czy rozprawienie się z Bitcoinem tylko go wzmocni?

Ponieważ rządy takie jak Chiny dążą do zakazania Bitcoin, kryptowaluta wydaje się generować większe zainteresowanie i większą adopcję.

Widzieć Wszystko