Wat is Bitcoin?

Bitcoin is de volgende stap in de evolutie van het geld.

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is het eerste voorbeeld van peer-to-peer geld en wordt niet gecontroleerd door een centrale autoriteit. Omdat Bitcoin niet gecontroleerd wordt door een overheid of een reservebank, is het immuun voor het soort overheidsmanipulatie dat talloze nationale valuta’s heeft gedevalueerd.

Omdat geen enkele beheerder verantwoordelijk is voor het onderhoud of de back-up van Bitcoin, worden transacties die in Bitcoin worden uitgegeven, geverifieerd en vastgelegd in een openbaar gedistribueerd register dat een Blockchain wordt genoemd.

Dit betekent dat computers over de hele wereld elk een kopie van dat openbare register hebben, en dat transacties die in het Bitcoin-netwerk zijn gemaakt voor iedereen zichtbaar zijn. Gebruikers kunnen bitcoins direct tussen elkaar kopen en overdragen of een gecentraliseerde uitwisseling gebruiken om bitcoins met traditionele valuta te kopen.

Hoewel alle Bitcoin-gebruikers in wezen de mogelijkheid hebben om geverifieerde transacties in de Blockchain te zien, blijft de identiteit van de transactiepartners onbekend. Terwijl een bank de namen van de transactiepartners zou kunnen vastleggen, stelt de Bitcoin-Blockchain de partijen onpersoonlijk voor als een reeks alfanumerieke tekens.

Hoe worden de Bitcoin-transacties vermeld?

Transacties in de Blockchain worden geverifieerd door middel van een proces dat Mining (Mijnbouw) heet.

Computergebruikers over de hele wereld, bijgenaamd Miners (Mijnwerkers), dragen zowel de verantwoordelijkheid voor het authenticeren van transacties in de Blockchain als voor het introduceren van nieuwe bitcoins in de wereld.

Bitcoin Miners draaien open source bitcoin-clients op speciaal gebouwde computers die concurreren om complexe wiskundige problemen op te lossen. Wanneer deze problemen zijn opgelost, worden de lopende transacties geverifieerd en als beloning ontvangen de Miners een toegewezen hoeveelheid bitcoin als beloning wanneer een ‘Block’ is voltooid.

Er zullen maximaal 21 miljoen bitcoins bestaan, wat betekent dat als alle bitcoins eenmaal zijn toegekend of ‘Mined’, geen enkele entiteit in staat zal zijn om meer te ‘drukken’ of te creëren.

Hoe is Bitcoin begonnen?

Bitcoin kan zijn begonnen in wat vandaag de dag bekend staat als de ‘cypherpunk’ beweging; een online collectief van enthousiastelingen dat in het begin van de jaren ’90 bijeenkwam om te discussiëren over onderwerpen als wiskunde, crypto rafie, computerprogrammering, politiek en filosofie.

De libertarische filosofie van de cypherpunks heeft hun visie gegeven dat de wereld succesvoller zou kunnen functioneren met weinig tot geen overheid en dat een sterke online privacy en cryptografie de manier waarop mensen in de toekomst met elkaar omgaan zou kunnen beïnvloeden.

Bitcoin is als zodanig niet de eerste poging om een digitale munt te vormen; er zijn meer dan dertig eerdere pogingen gedaan in de vorm van systemen die onder andere CyberCash, E-Gold, NetCash worden genoemd. Al deze systemen ondersteunden echter een gecentraliseerde autoriteit en boden aantoonbaar weinig voordeel voor de gebruikers, waarbij velen deze ideeën alleen maar afschreven als zwendelpraktijken.

Wie heeft Bitcoin uitgevonden?

Bitcoin en de blockchain, als gedecentraliseerde digitale valuta, werden voor het eerst uitgewerkt in een witboek dat door een schrijver werd gepubliceerd onder het pseudoniem ‘Satoshi Nakamoto’. Hoewel duizenden media en experts hebben gespeculeerd over wie of wat Satoshi Nakamoto zou kunnen zijn, is er vooralsnog geen sluitend antwoord.

Bitcoin verfijnt veel van de ideeën die voor het eerst door de cypherpunks worden geuit door gebruik te maken van cryptografie en wiskundig bewijs om een gedecentraliseerd valutasysteem te creëren waar geen centrale autoriteit is.

Het Bitcoin-netwerk ontstond toen de eerste open-source Bitcoin-client werd uitgebracht, en toen Satoshi Nakamoto het eerste blok bitcoins (het zogenaamde ‘genesis’-blok) ging minen voor een beloning van 50 bitcoins.

Waarom is Bitcoin uitgevonden?

Bitcoin was bedoeld als alternatief voor het huidige financiële systeem. Zoals ontworpen door Satoshi Nakamoto, zou Bitcoin dienen als een elektronisch betaalsysteem op basis van wiskundig bewijs dat onafhankelijk van enige centrale autoriteit zou kunnen functioneren en met zeer lage transactiekosten zou kunnen worden overgedragen.

In principe is Bitcoin een poging om een eeuwenoud probleem op te lossen; in de loop van de geschiedenis van de mensheid hebben partijen geld gebruikt om zich te authenticeren en vertrouwen te winnen bij het verhandelen van goederen.

Traditioneel gezien moet een valuta in staat zijn om te dienen als een ‘Store of Value’ (vertrouwen of significantie behouden over een lange periode), als een Mechanism of Exchange (een ruilmechanisme, dat handelaren kunnen gebruiken om waarde over te dragen van het ene item naar het andere), en ten slotte als een ‘Unit of Account’ (die mensen kunnen gebruiken om goederen in een markt te prijzen).

Hoe kunnen we Bitcoin gebruiken?

We kunnen dit zien in verschillende gebruikssituaties. Ter illustratie: in de tijd voor het papiergeld betaalden mensen elkaar in goud en zilver. De zeldzaamheid van deze edele metalen gaf hen een gevoel van waarde en betekenis, hoewel meestal ofwel materiaal niet gemakkelijk te vervoeren is ofwel in kleinere porties te verdelen (beide belangrijke kenmerken van goed geld).

Om dat probleem te vereenvoudigen, kwam papiergeld naar voren als een middel om ‘aanspraak te maken’ op goud dat in een bankkluis ligt. Dit maakte het veel gemakkelijker voor handelaren om papiergeld te transporteren bij het faciliteren van transacties. In de loop van de tijd kwamen centrale banken naar voren als het mechanisme waar geld werd uitgegeven en goud of zilver werd opgeslagen.

Na verloop van tijd werden echter de banden tussen papiergeld en goud (of zilver) verbroken. Dit betekende in feite dat er geen limiet zou zijn aan de hoeveelheid papiergeld die een bank zou kunnen creëren.

In plaats daarvan zou papiergeld (en later digitaal opgeslagen geld) als krediet worden aangeboden. Wanneer een bank bijvoorbeeld een lening verstrekt, creëert zij meestal geld, geeft het uit aan een lener en verwacht dat dit geld met rente wordt terugbetaald. Een bank bewaart traditioneel een reserve van dit op krediet gebaseerde geld om te kunnen overleven.

Met door de overheid uitgegeven papiergeld kan een reservebank doorgaans geld drukken als dat nodig is voor de economie. Dit kan leiden tot inflatie, waarbij de prijzen voor goederen stijgen en de inkoopwaarde van papiergeld daalt.

In het ergste geval kan dit leiden tot financiële crises waarbij een bank een reddingsoperatie nodig heeft of geconfronteerd wordt met de ineenstorting van het monetaire systeem.

Naarmate de technologie vordert, zoeken banken nu naar middelen om digitaal te kunnen handelen. Dit zou, in grote lijnen, betekenen dat valutakoersen via het internet worden uitgewisseld en dat het in de toekomst voor twee mensen buitengewoon moeilijk zou zijn om zonder tussenkomst van een bank handel te drijven.

Waarom is Bitcoin zo interessant?

Bitcoin is ongelooflijk interessant dankzij het feit dat het potentieel kan dienen als een beter internationaal monetair systeem dan papiergeld dankzij het feit dat het beter voldoet aan de eigenschappen van geld dan de traditionele valuta. Het is Duurzaam (het gaat lang mee), Vervoerbaar (het kan gemakkelijk van de ene locatie naar een andere worden getransporteerd), Fungibel (waarbij elke eenheid gelijk is aan elke andere), Deelbaar (waarbij het kan worden onderverdeeld in kleinere eenheden), Aanvaardbaar (waarbij het kan worden geruild voor goederen en diensten), en Schaars (in die zin dat het een beperkt aanbod heeft en moeilijk te vervalsen is).

Bitcoin wordt ondersteund door het feit dat het gebaseerd is op wiskundig bewijs als basis, dat er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins in omloop zullen zijn, en dat bitcoins alleen maar moeilijker te maken zullen zijn in de loop van de tijd. In die zin wordt Bitcoin een deflatoire (non-inflatie) valuta genoemd.

Bitcoin biedt een verbazingwekkend alternatief voor het traditionele banksysteem, vertrouwt op onveranderlijk wiskundig bewijs voor zijn basis, en biedt voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een gedecentraliseerde valuta waar het vertrouwen tussen twee partijen kan worden geschaald tot het niveau waarop een wereldwijde gemeenschap gelijke toegang heeft tot een wereldwijd monetair systeem dat van nature digitaal is.

In deel twee van onze Bitcoin Basis-serie gaan we het proces waarmee Bitcoin werkt in detail aanpakken.

Recent

Waarom zou ik beleggen in Bitcoin?

Deel tien van Bitcoin Basics: Het fenomeen uitgelegd in gewone taal.

Wat is een omgekeerde ICO?

Terwijl ICO's een populair kanaal voor crowdfunding zijn gebleken, hebben tal van bedrijven zich tot omgekeerde ICO's gewend - hier pakken...

Wat is een ICO-bountyprogramma?

Hoe ziet een beloningssysteem eruit op de blockchain? In deze, verkennen we verschillende soorten ICO bounty programma's.

Aan de slag: wat zijn de basisbouwstenen van cryptocurrency?

Als je net bent begonnen met het bekijken van de wilde wereld van cryptocurrency, is de kans groot dat je niet echt weet wat er aan de hand...

Alles Zien