Voorwaarden

96%

Laatst bijgewerkt: 14/06/2023

  1. Inleiding

Coin Insider is een website die nieuws, opinie, marktanalyse en investeerdersinzichten biedt gericht op blockchaintechnologie en de cryptocurrency-industrie. Door Coin Insider te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

  1. Geschiktheid

Coin Insider is alleen beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u de toestemming van een ouder of voogd hebben om Coin Insider te gebruiken.

  1. Inhoud

De inhoud op Coin Insider is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. Coin Insider geeft geen verklaringen of garanties over de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud op haar website.

  1. Gedrag van de gebruiker

Wanneer u Coin Insider gebruikt, gaat u ermee akkoord zich op een respectvolle en professionele manier te gedragen. U gaat ermee akkoord geen inhoud te plaatsen die lasterlijk, beledigend of illegaal is. U stemt er ook mee in zich te onthouden van spamming, trolling of enig ander gedrag dat de Coin Insider gemeenschap verstoort.

  1. Copyright

De inhoud op Coin Insider is auteursrechtelijk beschermd door Coin Insider. U mag de inhoud van Coin Insider niet reproduceren, distribueren of wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coin Insider.

  1. Afwijzing van aansprakelijkheid

Coin Insider is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van haar website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, verloren gegevens, of enige andere vorm van financieel verlies.

  1. Toepasselijk recht

Op deze Algemene voorwaarden is de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk.

  1. Wijzigingen aan de Algemene voorwaarden

Coin Insider behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. U zult op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen per e-mail of via een bericht op de Coin Insider website.

  1. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

  1. Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Coin Insider met betrekking tot uw gebruik van Coin Insider. Zij vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie, verklaringen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk.